Download Flash plug in để xem được flash

Khách hàng cá nhân

Để giúp cho các khách hàng sử dụng thẻ khi giao dịch tại các thiết bị đầu cuối như ATM/POS. Phần này sẽ trình bày nguyên lý hoạt động của một giao dịch thẻ từ thời điểm khách hàng đưa thẻ vào thiết bị đầu cuối đến khi tiền được nhả ra cho khách hàng.

Khách hàng tổ chức

Nếu bạn là một nhà cung cấp dịch vụ, bạn muốn mang đến cho khách hàng của bạn các hình thức thanh toán điện tử. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và triển khai các dịch vụ thanh toán tiên tiến nhất.

Thành viên và đối tác

Việc ra đời của Banknetvn với mục đích kết nối chia sẻ hạ tầng chung giữa các ngân hàng. Banknetvn chúng tôi luôn luôn mong muốn được phục vụ hạ tầng chung cho tất cả các ngân hàng tham gia kết nối, tăng lợi ích cho người dùng thẻ.