Download Flash plug in để xem được flash

Thành viên và đối tác

Quy trình kết nạp thành viên 

Nhằm giúp cho ngân hàng và đối tác có được nhiều thông tin hơn về việc đăng ký làm thành viên của Banknetvn. Ngân hàng và Banknetvn sẽ cùng phối hợp thực hiện các bước sau đây:

1. Hoàn thành các thủ tục pháp lý:

-         Banknetvn và Tổ chức xin gia nhập ký kết Thỏa thuận không tiết lộ thông tin.

-         Tổ chức nghiên cứu Quy chế thành viên Banknetvn và nộp Hồ sơ xin gia nhập.

-         Banknetvn xem xét và đánh giá thẩm định đối với Tổ chức xin gia nhập, trình phê duyệt chấp thuận Tổ chức là thành viên kết nối của hệ thống Banknetvn.

-         Tổ chức nộp phí gia nhập và ký các thỏa thuận liên quan đến chấp nhận giao dịch thẻ và thanh toán bù trừ, quyết toán cho các giao dịch thẻ qua Banknetvn.

2. Chuẩn bị về kỹ thuật

-         Banknetvn cung cấp các tài liệu kỹ thuật và nghiệp vụ để ngân hàng chuẩn bị kết nối.

-         Thiết lập kết nối truyền thông (kết nối chính và dự phòng).

-         Chỉnh sửa hệ thống theo Tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối Banknetvn.

-         Chỉnh sửa ứng dụng trên các thiết bị đầu cuối chấp nhận thẻ.

3. Chuẩn bị về nghiệp vụ

-         Xây dựng Quy trình nghiệp vụ nội bộ để xử lý các giao dịch thẻ qua Banknetvn.

-         Phát triển hệ thống Báo cáo/ Đối chiếu/ Quyết toán cho các giao dịch qua Banknetvn.

4.Triển khai kết nối

-        Kiểm thử:
Kiểm thử hệ thống kỹ thuật.
Kiểm thử hệ thống báo cáo/đối chiếu/quyết toán.
Kiểm thử tích hợp.
Hoàn tất kiểm thử và xác nhận kết quả kiểm thử.

-        Triển khai thí điểm (nhiều vòng):
Chuẩn bị môi trường thí điểm và kịch bản thí điểm.
Thực hiện các giao dịch thí điểm và chỉnh sửa ứng dụng.
Hoàn tất thí điểm và xác nhận kết quả thí điểm.

-        Triển khai mở rộng:
Lập kế hoạch triển khai mở rộng.
Triển khai mở rộng theo các giai đoạn.
Khai trương kết nối với Banknetvn.

 5. Phối hợp marketing và quảng bá dịch vụ

-         Bannknetvn và Tổ chức gia nhập phối hợp marketing và quảng bá dịch vụ đến chủ thẻ và đông đảo người dân.

-         Sử dụng các kênh thông tin đa dạng để quảng bá dịch vụ.