Download Flash plug in để xem được flash

Thành viên và đối tác

Lợi ích của việc làm thành viên Banknetvn 

 

-        Được tham gia vào một sân chơi bình đẳng, công bằng, không phân biệt là thành viên cổ đông sáng lập hay thành viên kết nối.

-        Có mạng lưới ATM/POS lớn nhất Việt Nam.

-        Có thể triển khai kết nối với các tổ chức nước ngoài như CUP,… mà không phải chịu thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

-        Có thể sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng do Banknetvn phát triển như Dịch vụ Ủy nhiệm thu, thanh toán hóa đơn,… mà không phải chịu thêm bất kỳ khoản chi phí nào.