Download Flash plug in để xem được flash

Thành viên và đối tác

Đối tác Banknetvn 

Sự thành công của đến thời điểm hiện nay của Banknetvn có phần đóng góp không nhỏ từ các đối tác, các bạn hàng của Banknetvn. Banknetvn luôn mong muốn được thiết lập quan hệ đối tác với rất nhiều công ty, tổ chức trong và ngoài nước.

Đối tác cung cấp hạ tầng chuyển mạch Banknetvn gồm:

Fidelity National Information Services (Cung cấp Giải pháp chuyển mạch)

Mua lại Makeena, eFunds, liên danh với Công ty CP hệ thống thông tin FPT cung cấp giải pháp chuyển mạch cho Banknetvn.

Công ty CP Hệ thống thông tin FPT (FIS)

Liên danh với Công ty Fidelity National Information Servcies cung cấp giải pháp chuyển mạch cho Banknetvn. FIS là thành viên của tập đoàn FPT. Từ tiền thân là Trung tâm Dịch vụ Tin học của FPT thời điểm trước năm 1994, ngày nay FPT-IS là sức mạnh hợp nhất của 3 lĩnh vực: tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ tư vấn triển khai ERP. Chúng tôi được thành lập với sứ mệnh giúp các khách hàng của chúng tôi - các tổ chức và doanh nghiệp - nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh thông qua việc tư vấn và cung cấp hệ thống công nghệ thông tin toàn diện.