Download Flash plug in để xem được flash

Khách hàng cá nhân

Biểu phí giao dịch qua Banknetvn 

Mỗi khi xử lý giao dịch qua Banknetvn, Banknetvn có thu một khoản phí nhỏ nhằm bù đắp lại những chi phí xử lý, đầu tư  và quản lý của Banknetvn cũng như của tổ chức chấp nhận thanh toán.

Banknetvn không thu phí trực tiếp của khách hàng mà thu từ tổ chức phát hành thẻ. Tuy nhiên, thông thường các tổ chức phát hành thẻ sẽ thu khoản phí này từ khách hàng chủ thẻ và có thể thu thêm một khoản phí khác tùy theo chính sách của ngân hàng đó.

Tham khảo biểu phí giao dịch qua Banknetvn:

 

Các loại giao dịch

Mức phí đã bao gồm VAT

Ghi chú

GIAO DỊCH THỰC HIỆN TRÊN ATM

- Vấn tin

- In sao kê

-Chuyển khoản nội bộ

TCPHT trả tổng phí: 1.650 VNĐ trong đó:

-         Trả cho Banknetvn: 550 VNĐ

-         Trả cho TCTTT: 1.100 VNĐ

 

Rút tiền

TCPHT trả tổng phí: 3.300 VNĐ trong đó:

-         Trả cho Banknetvn: 1.650 VNĐ

-         Trả cho TCTTT: 1.650 VNĐ