Download Flash plug in để xem được flash

Dịch vụ cổng thanh toán

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ quốc tế 1.0 (Version 1.0) 

 
   

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG THẺ QUỐC TẾ QUA CỔNG NAPAS – VERSION 1.0

 

1.    VISA

2.    MASTER

3.    JCB

4.    AMEX